A A A STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

K O M U N I K A T 
 
Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 506, z późn. zmianami), w związku z niekorzystnymi prognozami dotyczącymi stanów wody w rzece Wiśle:
 
od godz. 1200 dnia 29.05.2019 r.
Wójt Gminy Unisław
O G Ł A S Z A  STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
na terenie wsi Kokocko, Błoto, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie
 
W związku z powyższym obliguję podległe służby do podjęcia działań określonych w planach działania na wypadek powodzi i procedurach zarządzania kryzysowego, zmierzających do prowadzenia skutecznej akcji przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, zwierząt i mienia
z terenów zagrożonych.