A A A Głosuję 26 maja

Wzorem poprzednich kampanii samorząd województwa przygotował bonusy dla najaktywniejszych obywatelsko społeczności.

Najlepsze przy urnach spośród największych miast regionu (miasta prezydenckie) otrzyma nagrodę w postaci Astrofestiwalu 2020 (zorganizuje go samorząd województwa).
O pieniądze na oprawę artystyczną planowanych na przyszły rok wydarzeń masowych rywalizować będą też pozostałe gminne społeczności w następujących kategoriach:
  • stolice powiatów ziemskich
  • pozostałe miasta
  • gminy miejsko-wiejskie
  • gminy wiejskie będą rywalizować, w swoich kategoriach.
Zwycięzca w każdej z tych kategorii otrzyma 50 tysięcy złotych.