A A A Spotkanie dotyczące profilaktyki raka jelita grubego oraz prowadzenia zdrowego trybu życiaLEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ !
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY UNISŁAW,  
W WIEKU 50 – 65 LAT NA BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNO – EDUKACYJNE
dotyczące profilaktyki raka jelita grubego
oraz prowadzenia zdrowego trybu życia
 

Po obejrzeniu prezentacji, będzie możliwość:

  • zapisania się na bezpłatne badanie jelita grubego (kolonoskopia),
  • indywidualnej konsultacji z lekarzem.

Każdy otrzymania przydatny zestaw promocyjny !

Dodatkowo osoby, które wezmą udział w projekcie:

  • uzyskają zwrot kosztów za dojazd z miejsca zamieszkana do miejsca wykonywania badania i z powrotem,
  • osoby, które opiekują się osobami niesamodzielnymi, będą miały możliwość zwrotu kosztów poniesionych na zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej (chodzi o czas, w którym dany uczestnik korzysta ze wsparcia, tj. przebywa na badaniu kolonoskopowym).

Kwalifikacja wiekowa:

a) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

b) w wieku 40-49 lat osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,

c) w wieku 25-49 lat, osoby z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).

Termin spotkania informacyjno – edukacyjnego:  

7 marca 2019 r., godz. 17:00  - Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu,
ul. Parkowa 22

Spotkanie przeprowadzane jest w ramach projektu unijnego pn. „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ – kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną w Toruniu oraz Toruńskie Centrum Gastrologii "GASTROMED".

INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 667 111 145

 

Serdecznie zapraszamy !!!