A A A Wójtowie naradzali się w Unisławiu

W czwartek 7 lutego Konwent Wójtów województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się w Unisławiu. 

Na spotkanie przybyło ponad 100 włodarzy gmin z województwa i zaproszonych gości. Podczas spotkania wybrano prezydium konwentu na kolejną kadencję 2019 – 2023 i przyjęto plan działania na najbliższy rok. Swoje prezentacje przedstawili: wójt gminy Unisław Jakub Danielewicz,  starosta Chełmiński - Zdzisław Gamański oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Głównymi poruszanymi tematami konwentu były drogi i ochrona środowiska. Wśród zaproszonych gości, którzy zabrali głos byli Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau.