A A A Od 1 stycznia istotne zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, że od 01 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r poz. 1832, z póź. zm.) i od tego dnia o przyznanie Karty Dużej rodziny mogą ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Wnioski można składać w tutejszym ośrodku pomocy społecznej, w godzinach urzędowania ośrodka.