A A A Komunikat o wynikach konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami sołectw Gminy Unisław w sprawie przyjęcia zmian statutów sołectw Gminy Unisław.