A A A Zakończono zajęcia nauki pływania ''Umiem pływać'' w 2018 roku

Zakończyła się jesienna tura zajęć nauki pływania, w której uczestniczyło 75 uczniów klas drugich i trzecich Szkół Podstawowych w Brukach Unisławskich, Grzybnie, Kokocku oraz Unisławiu.

W ramach zajęć nauki pływania zorganizowanych zostało dziesięć wyjazdów na basen, w trakcie których odbyło się dwadzieścia godzin lekcyjnych. Podczas zajęć instruktorzy prowadzili ćwiczenia oswajające dzieci z wodą oraz naukę podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym. Zajęcia nauki pływania odbywały się na basenach w Toruniu, koszt transportu dzieci został sfinansowany ze środków budżetu gminy. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a także Gminy Unisław. Operatorem wojewódzkim programu „Umiem Pływać” jest Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki.

Zdjęcia: Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki
 
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Treści programowe: http://umiemplywac.wixsite.com/kpzp/blank-ykj65