A A A Włodarze Unisławia i Gminy Unisław w latach 1918 - 2018: przyczynek na Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Zebrane materiały stanowią przyczynek do szerszego opracowania informacji mającej na celu udokumentowanie i przedstawienie Rządzących Gminy Unisław na przestrzeni lat 1918 - 2018.

Przyczynek niniejszy jest formą ogólnych informacji zebranych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i Toruniu, wiadomości uzyskanych od rodzin byłych wójtów, naczelników jak i ich samych oraz Kroniki Gromadzkiej Rady Narodowej w Unisławiu i książki wydanej w Chełmnie w 1923 r. „Powiat i miasto Chełmno monografia krajoznawcza według współczesnego stanu” opracowana przez Starostę chełmińskiego dr Pawła Ossowskiego i Jana Tomasza Dziedzica - profesora gimnazjum.

W latach przedwojennych wójtostwa podzielone były na obwody.
Wójtostwo Bruki I: Bruki I, Bruki II i Błoto - wójt Konrad Stasiewski właściciel mleczarni z Bruków I,
Wójtostwo Kokocko: Różnowo, Borówno, Bieńkówka, Gutlin - wójt Leon Baumgart rolnik z Kokocka, zastępca Wiktor Świtlik rolnik z Kokocka.
Wójtostwo Unisław obejmowało:

stąd też Unisław w tytule niniejszego opracowania.
Tak więc Kokocko i Bruki I były odrębnym obwodem wójtostwa, w późniejszych, powojennych latach w wyniku przeobrażeń społeczno - gospodarczych Gmina Unisław obejmowała już swoim zasięgiem Kokocko, Bruki I, II, i Błoto.
 
Włodarze Unisławia i Gminy Unisław:
 
1. Hillar Teofil rolnik z Grzybna.
1918? - od 20.01. 1920 r. wójt komisaryczny do 24.03.1924 r.
 
2. Ziętak Roman dzierżawca domeny państwowej Unisław domena,
25.03.1925 r. do 1929 r.  Wójt
Zastępca wójta Joachim Güntzel vel Gientzel dzierżawca domeny państwowej Grzybno.
 
3. Klein Władysław z Unisławia
1929 - 1935 Wójt
 
4. Dramiński Lubomir
01.04.1935 r. - 31.03.1936 r. Wójt
Podwójci: Blumerg Adolf
„Dramiński Lubomir złożył urząd dnia 31.03.1936 r. z powodu wyprowadzenia się z powiatu. Na stanowisko wójta powołano ławnika Stanisława Ziembę, podwójcim został Rogatka Władysław, ławnikiem dr Hasiński Zdzisław”.
 
5. Ziemba Stanisław Bruki Unisławskie
1.04.1936 do końca stycznia 1945 r.  Wójt
Podwójci: Rogatka Stanisław
 
6. Zakrzewski Michał z Unisławia
5.02.1945 - 28.02. 1945 r.  Wójt
 
7. Zięba Stanisław z Unisławia
01.03.1945 do 1946 r.  Wójt
 
8. Szydłowski Mieczysław z Gołot
1946 - 14.02.1947 r.   Wójt
 
9. Żebrowski Stanisław z Głażewa
15. 02. 1947 r. - 18.10.1948 r.  Wójt
 Zastępca Jabłoński Leon
 
10. Jantoń Franciszek
18.10.1948 r. - 18. 11. 1948 r. pełniący obowiązki Wójta
 
11. Kowalski Franciszek z Błot
19.11.1948 r. - 1954 r.   Wójt
 
12. Wiktor Karol z Unisławia
02.12. 1954 r. do 1957 r.   Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej
 
13. Skiba Tadeusz z Dąbrowy Chełmińskiej
10.05. 1957 r. do 1961 r.   Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej
 
14. Więckowski Wincenty z Głażewa
24.04.1961 r. - 30.05.1962 r. Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej
Zastępca: Krażewski Henryk
 
15. Sysoł Edward z Unisławia
08.06.1962 r. - 8.02. 1968 r. Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej
 
16. Fiutak Benedykt z Unisławia
08.02.1968 r. - 1.10.1972 r. Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej
1973-1974  Naczelnik
 
17. Majewski Rajmund z Chełmna
01.07.1975 - 15.09. 1976 r.   Naczelnik
 
18. Kaniewski Benigny z Unisławia (Bruki Unisławskie)
16.08.1976 r. - do końca sierpnia 1981 r.  Naczelnik
 
19. Lewandowski Edmund z Unisławia
01.09.1981 r.- 1991 r.   Naczelnik/Wójt
 
20. Misiaszek Roman z Unisławia
01. 10.1991 r. - 01. 12. 2010  Wójt
21. 11. 2010 r. (wybory samorządowe) na Wójta wybrano Jakuba Danielewicza
 
21. Danielewicz Jakub z Kokocka
02. 12. 2010 r. -----    Wójt

Opracowanie: Elżbieta Jendrzejewska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu