A A A Zostali św. Mikołajami

W ramach tegorocznej akcji charytatywnej samorządowcy z gminy Unisław z własnej kieszeni ufundują podarki dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka w Unisławiu.

- To w ramach zasady dobrego sąsiedztwa i chęci sprawienia radości na święta dzieciom z nowej placówki działającej na terenie naszej gminy - mówi Jarosław Szczeciak, przewodniczący Rady Gminy w Unisławiu.

Prezenty nie będą przypadkowe, każdy z darczyńców otrzymał zamknięty list napisany przez podopiecznych placówki, działającej od kilku miesięcy na terenie gminy Unisław. Wiele radości darczyńcom sprawiło odczytywanie listów i próby odszyfrowania nie zawsze czytelnego pisma. Przygotowano 15 listów, wszystkie po sesji 4 grudnia rozeszły się błyskawicznie wśród wszystkich obecnych na sesji 14 radnych, jedno z marzeń spełni też wójt gminy Unisław. Akcja została przeprowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu wspólnie z Urzędem Gminy Unisław i Radą Gminy w Unisławiu.