A A A Będą taniej sprzedawać energię

Trzy Gminy się porozumiały - tworzą klaster energii. Po co? Aby móc zapewnić mieszkańcom choćby tańszy prąd czy ogrzewać ich domy. Mają na tym zyskać wszyscy. Podpisano już list intencyjny w tej sprawie.

 
Nowe przepisy pozwalają nam wraz z sąsiednimi gminami Łubianka i Dąbrowa Chełmińska myśleć o zapewnieniu mieszkańcom zupełnie nowych usług – mówi Jakub Danielewicz Wójt Gminy Unisław. Wykorzystalibyśmy przy tym lokalny potencjał i dali miejsca pracy, a przy tym oferowali energię zarówno elektryczną jak i cieplną przy konkurencyjnych stawkach.

Na terenie trzech gmin, które utworzą klaster już teraz prywatni inwestorzy chcą budować m.in. farmy fotowoltaiczne. Klaster jako operator mógłby odkupywać energię i sprzedawać ją mieszkańcom po atrakcyjnych cenach. Utworzenie klastra ma też zapewnić bezpieczeństwo energetyczne wszystkim gminom wchodzącym w jego skład, które połączone wspólną siecią będą miały nowe możliwości rozwoju.