A A A Ogłoszenie wyników gminnego konkursu pn.: ''Piękna Zagroda 2018''


Ogłoszenie wyników gminnego konkursu pn.:

„ Piękna Zagroda 2018”


I. W dniu 20 lipca 2018 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny zagród oraz działek siedliskowych zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Unisław do gminnego konkursu pn.: „Piękna Zagroda 2018”.

II. Celem konkursu było włączenie mieszkańców gminy w czynienie polskiej wsi – wsią piękną, zadbaną i uporządkowaną, z funkcjonalną, ładną otoczoną zielenią architekturą wsi, w której praca staje się łatwiejsza, a życie i odpoczynek przyjemne i zdrowe.

III. Lista nagrodzonych osób w konkursie

LP.

Uczestnik konkursu

Zdobyte miejsce

Działka siedliskowa

1.

 Mirosława Dynkowska

I miejsce

2.

 Elżbieta Chrobak

II miejsce

3.

 Marzena Krajewska-Nowakowska

II miejsce

4.

 Krystyna i Bogdan Orłowicz

III miejsce

5.

 Elżbieta Mrzygłód

III miejsce

Zagroda wiejska

6.

 Anna Kurowska

I miejsce


IV. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone dnia 1 września 2018 r. podczas Gminnych Dożynek w Unisławiu. Nagrody zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.