A A A Raport z diagnozy już gotowy

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu opublikował „Raport z diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Unisław”. Zachęcamy do lektury. Ten dokument jest podsumowaniem prowadzonej diagnozy lokalnej przez pracowników GOK.

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Włącz się w kulturę”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018.

Raport składa się z następujących części: wstępu, charakterystyki gminy Unisław, przedstawienia wizerunku GOK, szczegółowego opisu grup docelowych oraz podsumowania i wniosków. Przebadano cztery grupy docelowe: „Młodzież”, „Sołectwa”, „Rodzice w poczekalni”, „Pasjonaci”. Diagnozą objęto także „Park w Unisławiu”.

Mamy nadzieję, że analiza wniosków i rekomendacji przedstawionych w niniejszym raporcie pozwoli na wdrożenie inicjatyw, które pozytywnie wpłyną na poziom aktywności i zaangażowania mieszkańców gminy Unisław w działania kulturalne.
Raport jest utrzymany w ciekawej kolorystyce, zawiera dużą ilość zdjęć oraz wypowiedzi mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.