A A A Konkurs: EKOLOGICZNE SOŁECTWO GMINY UNISŁAW

Gmina Unisław
zaprasza sołectwa z terenu Gminy
do wzięcia udziału w gminnym konkursie pn.:
„EKOLOGICZNE SOŁECTWO GMINY UNISŁAW”
 
Konkurs ma na celu zaangażowanie mieszkańców poszczególnych sołectw z terenu Gminy Unisław do aktywnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony i dbałości o środowisko naturalne.
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Urzędzie Gminy przez Sołtysa bądź Radę Sołecką Karty zgłoszenia sołectwa do konkursu do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 14.15.
 
Podjęte działania powinny być udokumentowane na zdjęciach wykonanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
 
Zakup nagród dla uczestników konkursu będzie dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.