A A A Okres zasiłkowy 2018/2019 - terminy przyjmowania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są od 01 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.  
                  
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy składa wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za m-c październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku (art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).
 
Jednocześnie informujemy, że również od 01 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od 1 lipca danego roku można składać wnioski o ustalenie prawa do  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
 
W dniu 01 czerwca 2018 Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
 
Zgodnie z §28 pkt. 1 rozporządzenia wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września - §29 cytowanego rozporządzenia.