A A A EKOpiec 2018 - rusza nabór wniosków

Wójt Gminy Unisław ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Unisław, w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Unisławiu od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. Więcej informacji na stronie http://www.bip.unislaw.pl/?cid=245