A A A Kierownik z odznaczeniem ministra

Zbigniewowi Maniszewskiemu, kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu 18 czerwca została wręczona przyznana przez Ministra Zdrowia honorowa odznaka „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Wręczyli ją podczas uroczystej sesji Rady Gminy w Unisławiu marszałek Piotr Całbecki oraz wójt Jakub Danielewicz.
 
Lek. Med. Zbigniew Maniszewski jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a studia podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kieruje Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Unisławiu nieprzerwanie od 1994 roku. Poprzez lata remontowana i wyposażana w specjalistyczny sprzęt placówka, stała się wizytówką gminy Unisław. Gminny Ośrodek Zdrowia od wielu lat wypracowuje zyski, które są przeznaczane na zakup specjalistycznego sprzętu, remonty i inwestycje, a także na świadczenie nieodpłatnie profesjonalnej opieki domowej. Wyjątkowa renoma unisławskiego Ośrodka Zdrowia to zasługa Zbigniewa Maniszewskiego oraz jak podkreśla to sam Zbigniew Maniszewski jego współpracowników. Jego zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, wierność przyrzeczeniu lekarskiemu i  prawdziwa pasja składają się na portret lekarza i menadżera, którego działania wykraczają daleko poza wypełnianie codziennych obowiązków.