A A A Mistrzowie Pięknego Czytania

Dnia 6 czerwca 2018 r. odbył się organizowany przez Bibliotekę Gminną i Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkół w Unisławiu przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury Gminny Konkurs Czytelniczy „Mistrz Pięknego Czytania”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas I- VII Szkół Podstawowych z terenu gminy Unisław. Komisja w składzie: Marzanna Pieniążek – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie, Edyta Smycz – Gminny Ośrodek Kultury i Małgorzata Kowalska – Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu, wyłoniła Mistrzów Pięknego Czytania w poszczególnych kategoriach.

Tytuł „Mistrz Pięknego Czytania” zdobyli:
 
Robert Krawczyk – kl. I SP Unisław
Olaf Bagnowski - kl. II SP Unisław
Julia Stanisławska – kl. III SP Unisław
Amelia Pliszka – kl. IV SP Unisław
Alicja Firmanty – kl. V SP Unisław
Zofia Kosińska –VI SP Unisław
Adrian Czyżniewski - kl. VII SP Unisław
 
Pozostali nagrodzeni:
W kategorii klas II
II miejsce – Dominka Baca – SP Grzybno 
III miejsce – Lena Matuła – SP Unislaw
 
W kategorii klas III
II miejsce – Kacper Kampiński – SP Kokocko
III miejsce – Hanna Wolińska – SP Unisław
 
W kategorii klas IV
II miejsce – Matylda Czajka – SP Unisław
III miejsce – Martyna Rucińska – SP Unisław 
 
W kategorii klas V
II miejsce – Aleksandra Zalewska – SP Unisław
III miejsce – Anna Witkowska – SP Kokocko
 
W kategorii klas VI
II miejsce – Oliver Ottka – SP Grzybno
III miejsce – Kinga Janik – SP Unisław
 
W kategorii klas VII
II miejsce – Sandra Lewandowska – SP Kokocko
III miejsce – Joanna Strzępek – SP Unisław
 
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Mistrzom i uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom.