A A A Zmiany dla przedsiębiorców w CEIDG

W związku ze zmianami w CEIDG każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien upewnić się , że na Jego wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie zostanie uzupełniony do 19 maja 2018r.- wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.
 
Dane te można sprawdzić na stronie CEIDG:  www.ceidg.gov.pl w zakładce „baza przedsiębiorców” lub w Urzędzie Gminy  pokój numer 5.