A A A GOK przekaże fundusze na inicjatywy mieszkańców

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu dołączył do elitarnego grona ośrodków kultury działających w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Napisał projekt i zdobył na jego realizację 30 tys. zł.

Te pieniądze podzielone są na dwie części. Najpierw w ramach otrzymanej kwoty 8 tys. zł opracowana zostanie diagnoza potrzeb kulturalnych. Będą o to w różnych formach pytani mieszkańcy i na podstawie zebranych danych powstanie diagnoza. Jeszcze przed drugim półroczem tego roku ogłoszony zostanie konkurs na kulturalne inicjatywy lokalne, które będą mogli zgłosić mieszkańcy gm. Unisław. Uwaga! Rozdzielone zostanie na od 3 do 7 inicjatyw łącznie 23,5 tys. zł ( z tego 22 tys. zł – dotacja z NCK, 1,5 tys. zł – wkład własny GOK-u)

- Do tej pory o takich pieniądzach mogliśmy tylko pomarzyć – zaznacza Paweł Marwitz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu. – Zdecydowaliśmy się na aplikowanie do tego programu, bo to zobowiązuje do jeszcze lepszej jakości świadczonych usług kulturalnych, ale też stanowi wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców w dosłownym tego znaczeniu. Bo to właśnie potrzeby mieszkańców będziemy wspólnie realizować. Już warto myśleć nad pomysłami i śledzić nasze informacje. Liczymy na pomysłowość mieszkańców.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.”