A A A ENERGA informuje o przerwach w dostawie prądu

Dotyczy przerw w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

06.02.2018r. w godz. 0700-0900 Gołoty 1,3,4,5,7

09.02.2018r. w godz. 1300-1600 Bruki 3,4,11,12, Kokocko 8