A A A ENERGA informuje o przerwach w dostawie prądu

Dotyczy: przerw w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:

30.01.2018r. w godz. 0700-0900 Gołoty 1,3,4,5,7

02.02.2018r. w godz. 0700-1030 Unisław Prezydium obw. 100

02.02.2018r. w godz. 1000-1330 Błota 3 obw. 100

02.02.2018r. w godz. 1300-1600 Gołoty 1,3,4,5,7

05.02.2018r. w godz. 0700-1130 Unisław Prezydium obw. 600