A A A Zgłaszanie strat w uprawach

Urząd Gminy Unisław, w związku z informacją o negatywnych skutkach nadmiaru opadów atmosferycznych (lokalnych podtopieniach) na terenie Gminy Unisław, informuje o możliwości zgłaszania w terminie do dnia 12 września  2017 r. strat, które wystąpiły w uprawach rolnych na skutek deszczy nawalnych mających miejsce w miesiącu sierpniu 2017 r.

Straty zgłaszać należy w Urzędzie Gminy Unisław (pokój nr 21 lub sekretariat), lub u Sołtysów. Zgłoszenia szkód należy złożyć na druku (wypełniając wszystkie pola wniosku) dostępnym u Sołtysów oraz w Urzędzie Gminy.