A A A Przedwojenny unisławski lekarz - Bogusław Watta-Skrzydlewski


Z cyfrowego i drukowanego archiwum gminy Unisław

Przedwojenny unisławski lekarz - Bogusław Watta-Skrzydlewski

Bogusław Watta-Skrzydlewski - doktor nauk medycznych (1892-1949) był uznanym kardiologiem. Jego syn Andrzej, dziś emerytowany Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, miał trzy lata kiedy wraz z rodzicami przeprowadził się do Unisławia. To dzięki Panu Profesorowi i jego żonie Elżbiecie Biblioteka Gminna  może zaprezentować zdjęcie dr Bogusława Watta - Skrzydlewskiego i podać kilka informacji o przedwojennym unisławskim lekarzu i jego rodzinie. Sam Profesor mówi… ojciec zabierał mnie często ze sobą jadąc do chorego, wówczas lekarz musiał pokonywać wiele kilometrów…

Dr Bogusław Watta-Skrzydlewski, zdjęcie zrobione ok. roku 1945-46.

Doktor Bogusław Skrzydlewski egzamin maturalny zdał w Wągrowcu, a medycynę studiował  na uniwersytetach w Monachium, Wrocławiu i Lwowie. Mieszkał w Poznaniu, był m.in. uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego. Po ustaniu działań wojennych dr Bogusław Skrzydlewski wraz z żoną Stanisławą  około 1924 r. przeprowadzają się do Unisławia.

W Unisławiu dr Bogusław Watta-Skrzydlewski prowadził praktykę lekarską (dom naprzeciwko stadionu) doskonaląc swoje umiejętności.