A A A Pobór krwi w Unisławiu

Krwiodawców zapraszamy  w sobotę, 30 kwietnia w godz. 12:00 do 15:00. Akcja zostanie przeprowadzona w krwiobusie przed Urzędem Gminy w Unisławiu.  Osoby, które wyrażają chęć oddania krwi  muszą spełniać określone wymagania m.in. pełnoletność , mają to być osoby zdrowe, nie przekraczające 65 roku życia i ważące przynajmniej 50kg. Uwaga! Należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość. Zapraszamy.

Plakat