A A A Program Wzmacniania Rodziny

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY

zadanie publiczne dofinansowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

realizowane w okresie od 2016-10-01 do 2016-12-17


Krótka charakterystyka zadania publicznego

,,Program Wzmacniania Rodziny – Miłość i Granice” jest programem uniwersalnym, przeznaczonym dla wszystkich rodzin, niezależnie od stopnia zagrożenia nastolatków rozwojem problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W programie rodzice w pełni biorą odpowiedzialność za los i wychowanie swojego potomstwa bez względu na to, czy w rodzinie obecnie występują lub nie występują problemy wychowawcze, trudności w komunikacji interpersonalnej lub zachowania utrudniające dobre relacje na poziomie rodzic/rodzice/rodzina. Nie ma ograniczeń wiekowych dla rodziców – jedynie dziecko biorące udział w zajęciach powinno być w wieku min. 10 lat - 14 lat. Program jest realizowany metodą warsztatową, która przebiega w procesie grupowym.

W jednej grupie może być nie więcej niż 12 rodzin (nastoletnie dzieci w wieku 10-14 lat + rodzice/opiekunowie bądź rodzic/opiekun). Program w wersji podstawowej zakłada realizację 7 dwugodzinnych sesji. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i podzielone są na dwie części. Podczas pierwszej części dzieci i rodzice pracują osobno, a druga część jest wspólna dla obu grup. Zajęcia warsztatowe prowadzą osoby z uprawnieniami – w pierwszej godzinie zajęć 2 osoby pracują z grupą dzieci i 1 osoba z rodzicami, w drugiej godzinie zajęć (wspólnej dzieci z rodzicami) realizatorzy pracują wspólnie z całą grupą. Program rekomendowany jest przez PARPA, KBdsPN. ORE i IPiN jako program o udokumentowanej skuteczności.

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego:

Lucyna Torłop – instruktor programu, pedagog, studia podyplomowe w zakresie: wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, socjoterapeutka.
Andrzej Burzyński – instruktor programu, studia nauki o rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej, specjalista terapii uzależnień, mediator pojednawczy rodzinny ( prowadzenie zajęć z młodzieżą i sesji wspólnych, koordynacja)
Maria Burzyńska – instruktor programu, studia nauki o rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej, terapeuta TSR, trener dyplomowany, mediator pojednawczy rodzinny, (prowadzenie zajęć z rodzicami i sesji wspólnych, prowadzenie naboru)

Zadanie realizuje:

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”,  86-300 Grudziądz, ul. Kościelna 1, Tel. 564638312, 660 221 547, 888 726 785, KRS nr 0000274238, NIP 8762378209, Regon 340282274, numer rachunku bankowego 98948410332300030082100001.


Jeżeli jesteś RODZICEM LUB OPIEKUNEM dziecka w wieku 10-14 lat, to zapraszamy Cię na PROGRAM WZMACNIAIA RODZINY. Zadanie dofinansowane jest przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Miejsce realizacji programu: Grudziądz ul. Kościelna 1

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców (również zastępczych)
i dzieci w wieku 10 – 14 lat

Bliższe informacje pod numerami telefonów:
660 221 547, 888 726 785
lub na stronie: www.poradnia-grudziadz.pl


Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”.

Realizatorzy programu: Maria Burzyńska, Andrzej Burzyński, Lucyna Torłop – terapeuci, specjaliści pracy z rodziną.