A A A Można składać wnioski dotyczące wymarznięcia upraw

Zawiadamia się wszystkich rolników, którzy ponieśli straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania, o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych przez Komisję powołaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie poniesionych strat do Urzędu Gminy, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław (pokój nr 21) w terminie do 29 marca 2016 roku.

Odpowiedni formularz zamieszczamy poniżej.

Szczegółowe informacje – tel. 56 6868723 lub 533 303007.


Czytaj
Wniosek do pobrania