A A A XIII Półmaraton i Dziesiątka Unisławska

XIII Półmaraton Unisławski i Dziesiątka Unisławska

XIII Półmaraton Unisławski

W dniu 25 czerwca 2016 r. z okazji Dni Unisławia zostanie zorganizowany XIII Półmaraton Unisławski oraz bieg towarzyszący na dystansie 10 km - Dziesiątka Unisławska.

XIII Półmaraton Unisławski oraz Dziesiątka Unisławska zostały zaliczone do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego i będą szóstym z kolei biegiem w tegorocznej edycji Grand Prix.

Biegi odbędą się na malowniczej trasie prowadzącej przez teren Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, drogami o nawierzchni asfaltowej.

Trasa Półmaratonu Unisławskiego (21 097,5 m) prowadzi po terenie gminy Unisław i Kijewo Królewskie poprzez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Bągart, Szymborno, Płutowo, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Unisław (meta).

 

Czytaj
TRASA PÓŁMARATONU UNISŁAWSKIEGO

 

PROFIL TRASY PÓŁMARATONU UNISŁAWSKIEGO
(kliknij)

Profil trasy

 

Trasa Dziesiątki Unisławskiej (10 000 m) prowadzi przez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Gołoty, Unisław (meta).


Czytaj
TRASA DZIESIĄTKI UNISŁAWSKIEJ

 

Trasy biegów posiadają atest PZLA.

Prawo startu w półmaratonie mają osoby pełnoletnie spełniające wymagania określone w regulaminie zawodów. W biegu na dystansie 10 km dopuszcza się udział osób w wieku 16-18 lat wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.

Imienne zgłoszenia do biegów można dokonywać za pomocą formularza rejestracyjnego do dnia 22 czerwca 2016 r., jeżeli limit zawodników zgłoszonych do udziału w biegu nie zostanie wyczerpany. Po przekroczeniu limitu zgłoszeń nie ma możliwości dokonania rejestracji.

Limit zawodników na trasie „Dziesiątki Unisławskiej” wynosi 250 osób, natomiast na trasie „Półmaratonu Unisławskiego” wynosi 400 osób.

 

Opłaty startowe:

Rodzaj biegu

Wysokości opłat startowych

do 31 maja
2016

1-22 czerwca 2016

w dniu biegu
(25 czerwca 2016)

XIII Półmaraton Unisławski

40 zł

60 zł

100 zł

XIII Dziesiątka Unisławska

30 zł

50 zł

100 zł

 

Zniżki w opłacie startowej:

Uczestnicy, którzy zostali sklasyfikowani w biegach w cyklu Grand Prix Województwa  Kujawsko-Pomorskiego w 2014 i 2015 roku - opłata startowa zostaje pomniejszona o kwotę 10 zł dla zawodników którzy ukończyli dwa cykle, lub opłata zostaje pomniejszona o kwotę 5 zł dla zawodników którzy ukończyli cykl w 2015 roku, w zależności od terminu rejestracji. Lista uczestników posiadających prawo do zniżki w opłacie startowej dostępna jest podczas rejestracji zawodników.

Zwolnienie z opłaty startowej:

1. Mieszkańcy gminy Unisław zwolnieni są z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.

2. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy, którzy mają 70 lat i więcej, (tj. osoby urodzone w roku 1946 i starsze).

 

CzytajFORMULARZ REJESTRACYJNY


Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów znajdującym się w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Spokojnej 16 w dniu biegu w godzinach 7:00 - 9:15. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać:

- dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument ze zdjęciem do sprawdzenia daty urodzenia i adresu,

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,

- dowód uiszczenia opłaty startowej.


Czytaj
REGULAMINY


Szczegółowe informacje na temat cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

http://www.grand-prix-biegi.pl

https://www.facebook.com/grandprix.kuj.pom

 __________________________________________________________________

Instytucje wspierające

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski

 

 

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

 __________________________________________________________________

Patronat medialny

Maratony Polskie

 

TVP Bydgoszcz

 __________________________________________________________________

Złoty sponsor

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu

 

 

UNAMEL

 

UNIBIKE

SGB

 

 __________________________________________________________________

Srebrny sponsor

MAKSIMUS Broker