Rolnictwo: Artykuły

12.02.2018

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Dział: Aktualności

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.

więcej ›

20.12.2017

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Dział: Aktualności

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

więcej ›

12.10.2017

Rolniku bądź bezpieczny podczas poruszania się po drogach publicznych!

Dział: Aktualności

Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku narażeni są na potrącenia czy przejechanie przez pojazdy.

więcej ›

14.09.2017

E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

Dział: Aktualności

Informacja przekazana za pośrednictwem ORKRUS w Bydgoszczy

więcej ›

08.09.2017

Częściowa emerytura rolnicza

Dział: Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono możliwość przejścia, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na częściową emeryturę rolniczą.

więcej ›

02.09.2017

KRUS - nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Dział: Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

więcej ›

21.08.2017

KRUS - uwaga na próby wyłudzeń !

Dział: Aktualności

Pismo Dyrektora KRUS O/Bydgoszcz w sprawie prób wyłudzeń środków pieniężnych od rolników.

więcej ›

21.08.2017

KRUS - pomoc dla rolników

Dział: Aktualności

Pismo Prezesa KRUS ws. wnioskowania o pomoc w opłacaniu składek.

więcej ›

11.07.2017

Zmiany w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Dział: Aktualności

Od 1 lipca 2017 r. nastąpiło zwiększenie kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej na korzyść osób zainteresowanych

więcej ›

05.06.2017

Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych w KRUS

Dział: Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2017r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

więcej ›

25.05.2017

Informacje KRUS ws. działalności gospodarczej rolników

Dział: Aktualności

Informacja ważna dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą.

więcej ›

11.05.2017

Działalnośćgospodarcza rolników - wyjaśnienie

Dział: Aktualności

Pismo Departamentu Zwalczani Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów ws. stosowania przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów w dostawach towarów dla rolników.

więcej ›

28.04.2017

Wiosenne przymrozki - szacowanie strat.

Dział: Aktualności

Wójt Gminy Unisław informuje o możliwości zgłaszania w terminie do dnia 10 maja 2017r. strat, które wystąpiły w uprawach rolnych na skutek przymrozków wiosennych mających miejsce w okresie od 15 kwietnia 2017 roku do chwili obecnej

więcej ›

20.04.2017

Informacja o zasadach weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych

Dział: Aktualności

18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

więcej ›

20.04.2017

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

Dział: Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych

więcej ›

13.04.2017

Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020

Dział: Aktualności

W 2020 roku odbędzie się kolejna edycja powszechnego spisu rolnego, zgodnie z kalendarzem badań Eurostatu oraz wytycznymi FAO.

więcej ›

06.04.2017

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - KOMUNIKAT

Dział: Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

więcej ›

20.03.2017

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Dział: Aktualności

W okresie wakacji 2017 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy.

więcej ›

17.03.2017

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017 r.

Dział: Aktualności

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.

więcej ›

28.02.2017

KRUS - informacja o waloryzacji rent i emerytur

Dział: Aktualności

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

więcej ›

28.02.2017

Lista odmian zalecanych do upraw

Dział: Aktualności

Pismo Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych ws. listy odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

więcej ›