GOPS: Artykuły

24.08.2020

Informacja dotycząca programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2020

Dział: GOPS

Gmina Unisław informuje, iż przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

więcej ›

19.08.2020

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021

Dział: GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla rodzin którym dochód nie przekracza 528,00 zł na osobę składa się do 15 września 2020r.

więcej ›

20.06.2018

Okres zasiłkowy 2018/2019 - terminy przyjmowania wniosków

Dział: Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane są od 01 sierpnia 2018r

więcej ›

05.12.2017

Komunikat GOPS ws. wydawania żywności

Dział: Aktualności

Caritas Diecezji Toruńskiej podaje asortyment na osobę, który będzie wydany w ramach Programu Żywnościowego FEAD 2017 podopiecznym GOPS

więcej ›

01.09.2016

Druki na nowy okres zasiłkowy

Dział: Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, że można pobierać druki do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. 2016/2017.

więcej ›

01.07.2016

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dział: GOPS

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

więcej ›

15.09.2015

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmnie

Dział: Aktualności

Od dnia 1 października swoją działalność rozpoczyna ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHEŁMNIE

więcej ›

19.08.2015

Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne - przyjmowanie wniosków

Dział: Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, o możliwości składania wniosków o fundusz alimentacyjny oraz o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016.

więcej ›

27.11.2014

Od 1 listopada zmiany w świadczeniach rodzinnych

Dział: Aktualności

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, że od 01.11.2014r. zmianie uległo kryterium dochodowe dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych .

więcej ›

09.10.2014

Szkolenie dla podmiotów ekonomii społecznej oraz bezrobotnych

Dział: Aktualności

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży oraz Stowarzyszenie „Tilia” zaprasza podmioty ekonomii społecznej

więcej ›

24.09.2014

Rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy

Dział: Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, że od 01 listopada 2014 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy – ZASIŁEK RODZINNY .

więcej ›

05.09.2014

Stypendium szkolne - informacja o składaniu wniosków

Dział: Aktualności

Informacja o składaniu wniosków na rok szkolny 2014/2015

więcej ›

17.06.2014

Karta Dużej Rodziny

Dział: Aktualności

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci.

więcej ›

14.01.2014

Wyrównanie cen prądu

Dział: Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, że osobom, które otrzymują dodatek mieszkaniowy, od 1 stycznia 2014 roku przysługuje też prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

więcej ›

11.12.2013

GOPS zakończył projekt

Dział: Aktualności

W dniu 10.12.13r.  w Restauracji ,,Pod Żubrem” w Unisławiu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy.

więcej ›

28.10.2013

Zakończenie II etapu treningu kompetencji w GOPS-ie

Dział: Aktualności

W ramach realizacji projektu w miesiącu wrześniu beneficjenci podnieśli swoje umiejętności zawodowe podczas kursów

więcej ›

03.09.2013

Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Dział: Rolnictwo

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

więcej ›

02.09.2013

Zmiany w zasiłku macierzyńskim od 1 września 2013 r.

Dział: Aktualności

Od 1 września 2013 r. poszerza się krąg osób, którym będzie przysługiwał zasiłek macierzyński z KRUS.

więcej ›

29.08.2013

Pierwszy etap projektu za nami

Dział: GOPS

W ramach aktywnej integracji (realizacja kontraktów socjalnych) zakończył się I etap – treningu kompetencji i umiejętności społecznych

więcej ›

23.08.2013

Wnioski ws. zasiłku rodzinnego od 1 września

Dział: Aktualności

wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września

więcej ›

23.08.2013

Stypendium szkolne - trwa składanie wniosków

Dział: Aktualności

Wnioski oraz dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące przyznania stypendium szkolnego dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unisławiu

więcej ›

06.05.2013

W GOPS-ie trwa realizacja projektu

Dział: Aktualności

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuje, że trwa realizacja projektu systemowego „Mówimy Nie wykluczeniu społecznemu”.

więcej ›