Gminny Ośrodek Zdrowia A A A

Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU


Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą utworzonym  Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu. 

Posiada certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymogów normy PN EN ISO 9001:2009  w zakresie świadczonych usług medycznych. W dniu 25.11.2016 roku w wyniku przeprowadzonego audytu certfikującego - certyfikat jakości został przedłużony do 25.11.2017  roku.

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 17.11.1998 roku na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.

GOZ Unisław świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych na podstawie umów zawartych z NFZ w zakresie:
- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa /od 1.07.2014/
- Stomatologia: świadczenia ogólno-stomatologiczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
- Rehabilitacja: fizjoterapia ambulatoryjna
- Specjalistyka: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Gminny Ośrodek Zdrowia: Artykuły

18.09.2020

KOMUNIKAT - bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

W związku z docierającymi informacji dotyczącymi utrudnionego dostępu telefonicznego do Gminnego Ośrodka Zdrowia informuję, że uruchomiony został (poza stacjonarnym 56-686 60 31 ) drugi telefon o numerze  508 027 514

więcej ›

31.07.2020

Informacja - skrócenie godzin pracy w dniu 31.07.2020r.

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Z przyczyn organizacyjnych Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu w dniu 31.07.2020 r. będzie czynny do godziny 18:00

więcej ›

10.07.2020

Pożegnanie Hanny Redo

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

W dniu 3.07.2020 pożegnaliśmy Hankę Redo, pielęgniarkę, pracownika naszego Ośrodka Zdrowia

więcej ›

03.05.2020

Gminny Ośrodek Zdrowia - wznowienie pracy działu rehabilitacji

Dział: Aktualności

Z dniem 4.05.2020 zarządzam wznowienie pracy działu rehabilitacji

więcej ›

21.04.2020

GOZ wznawia zawieszone szczepienia

Dział: Aktualności

W związku z wydanym przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych komunikatem Gminny Ośrodek Zdrowia od dnia 20.04.2020 roku wznawia zawieszone do tej pory szczepienia

więcej ›

12.04.2020

Maseczki ochronne dla pacjentów GOZ

Dział: Aktualności

Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu zakupił 600 sztuk maseczek ochronnych dla pacjentów

więcej ›

08.04.2020

Podziękowania Gminnego Ośrodka Zdrowia

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Bardzo dziękujemy za przekazanie nieodpłatnie dla personelu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu środków ochrony osobistej

więcej ›

12.03.2020

PILNY KOMUNIKAT

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Zaleca się ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie – pod numerem 56 686 60 31

więcej ›

29.10.2019

Profilaktyka raka szyjki macicy

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Ważna informacja Głównego Inspektora Sanitarnego kraju ws. szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV wywołującego raka szyjki macicy.

więcej ›

26.06.2018

GOZ - nowoczesność i profesjonalizm

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

GOZ w Unisławiu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej utworzony w dniu 17.11.1998 roku mocą uchwały Rady Gminy w Unisławiu. Zakład posiada certyfikat jakości ISO PE EN 9001:2015 od 11.10.2011 roku.

więcej ›

07.02.2018

Nowy sprzęt medyczny w GOZ.

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

W dniu 7.02.2018 Ośrodek Zdrowia zakupił wysokiej klasy aparat USG marki Simens oraz

więcej ›

03.02.2018

Posiedzenie Rady Społecznej GOZ Unisław

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

W dniu 30.01.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Społecznej Jakub Danielewicz. 

więcej ›

12.09.2017

Dotacja z Urzędu Gminy

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

W dniu 18.09.2017 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Unisław a Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Unisławiu na przekazanie dotacji w wysokości 45 000 zł na zakup sprzętu medycznego i komputerowego.   Planowane są zakupy bilirubinometru / aparat do badania bezinwazyjnego poziomu bilirubiny u noworodków/ oraz serwera wraz z oprzyrządowanie do obsługi sieci komputerowej GOZ. Zakupiony zostanie również zestaw komputerowy do Gabinetu Stomatologicznego w Szkole .

więcej ›