Gminny Ośrodek Zdrowia A A A

Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU


Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą utworzonym  Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu. 

Posiada certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymogów normy PN EN ISO 9001:2009  w zakresie świadczonych usług medycznych. W dniu 25.11.2016 roku w wyniku przeprowadzonego audytu certfikującego - certyfikat jakości został przedłużony do 25.11.2017  roku.

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 17.11.1998 roku na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.

GOZ Unisław świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych na podstawie umów zawartych z NFZ w zakresie:
- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa /od 1.07.2014/
- Stomatologia: świadczenia ogólno-stomatologiczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
- Rehabilitacja: fizjoterapia ambulatoryjna
- Specjalistyka: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Gminny Ośrodek Zdrowia: Artykuły

18.07.2017

Praca dla pielęgniarki

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu zatrudni pielęgniarkę na stanowisko - ,,pielęgniarki środowiskowo -rodzinnej . Wymagania : : magister pielęgniarstwa, licencjat lub pielęgniarka dyplomowana ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego lub rodzinnego. W sprawie pracy proszę o kontakt  w godzinach 8-15 nr telefonu  662006695

więcej ›

01.07.2017

Zmiana czasu pracy w Poradni stomatologicznej

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Zmiana czasu pracy Poradni Stomatologicznej w GOZ.

więcej ›

01.04.2017

Zakup Nowego Sprzętu

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu złożył wniosek o dofinansowanie projektu ,,zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka w Unisławiu" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

więcej ›

11.01.2017

Ośrodek w liczbach

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Dane statystyczne z działalności Ośrodka w latach 2010 -2016

więcej ›

03.11.2016

REJESTRACJA DO STOMATOLOGA

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Od dnia 14.11.2016 do Poradni Stomatologicznej w GOZ Unisław obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub  telefoniczna. Pacjenci będą rejestrowani na określony dzień i godzinę.

więcej ›