Gminny Ośrodek Zdrowia A A A

Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU


Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą utworzonym  Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu. 

Posiada certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymogów normy PN EN ISO 9001:2009  w zakresie świadczonych usług medycznych. W dniu 25.11.2016 roku w wyniku przeprowadzonego audytu certfikującego - certyfikat jakości został przedłużony do 25.11.2017  roku.

Rozpoczęcie działalności nastąpiło 17.11.1998 roku na podstawie wpisu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody.

GOZ Unisław świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych na podstawie umów zawartych z NFZ w zakresie:
- Podstawowa Opieka Zdrowotna
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa /od 1.07.2014/
- Stomatologia: świadczenia ogólno-stomatologiczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
- Rehabilitacja: fizjoterapia ambulatoryjna
- Specjalistyka: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Gminny Ośrodek Zdrowia: Artykuły

07.02.2018

Nowy sprzęt medyczny w GOZ.

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

W dniu 7.02.2018 Ośrodek Zdrowia zakupił wysokiej klasy aparat USG marki Simens oraz

więcej ›

03.02.2018

Posiedzenie Rady Społecznej GOZ Unisław

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

W dniu 30.01.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Społecznej Jakub Danielewicz. 

więcej ›

03.02.2018

Nowy lekarz

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Od dnia 6.02.2018 będzie pracował w GOZ Unisław nowy lekarz  dr  Marta Kmiecińska. Pani dr specjalizuje się w dziedzinie chirurgii. Będzie przyjmowała pacjentów we wtorki w godzinach od 15 do 21.

więcej ›

30.01.2018

Ośrodek w liczbach

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

Dane statystyczne z działalności Ośrodka w latach 2010 -2017

więcej ›

24.11.2017

Przedłużenie Certyfikatu

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

W dniu 24.11.2017 roku w wyniku przeprowadzonego audytu GOZ w Unisławiu otrzymał certyfikat - spełnia wymagania normy PN EN ISO 9001:2015 w zakresie : Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Rehabilitacji, Świadczeń Pielęgniarsko - opiekuńczych - Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Stomatologii, Świadczeń specjalistycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, Diagnostyki laboratoryjnej. Certyfikat jest ważny do 25.11.2018 roku

więcej ›

12.09.2017

Dotacja z Urzędu Gminy

Dział: Gminny Ośrodek Zdrowia

W dniu 18.09.2017 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Unisław a Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Unisławiu na przekazanie dotacji w wysokości 45 000 zł na zakup sprzętu medycznego i komputerowego.   Planowane są zakupy bilirubinometru / aparat do badania bezinwazyjnego poziomu bilirubiny u noworodków/ oraz serwera wraz z oprzyrządowanie do obsługi sieci komputerowej GOZ. Zakupiony zostanie również zestaw komputerowy do Gabinetu Stomatologicznego w Szkole .

więcej ›