A A A Hohenhameln


http://www.hohenhameln.de


Dnia 27 września 2003 Gmina Unisław podpisała umowę

o przyjaźni i partnerstwie z Gminą Hohenhameln.

W umowie tej gminy zobowiązują się do pogłębiania partnerstwa,

wymiany doświadczeń oraz do kontynuowania dotychczasowej

współpracy obejmującej najważniejsze obszary życia między innymi

sport, kulturę, sprawy społeczne i gospodarcze.

Obie gminy postarają się podtrzymać i rozwijać przyjazne stosunki

między mieszkańcami gmin,

a w szczególności spotkania młodzieży, aby uczyła

się wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Niniejszą umowę gminy podpisują wierząc, że ich współpraca oraz

 wzajemne kontakty będą miały ogromne znaczenie

w zjednoczonej Europie.