A A A SPO


Świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze są świadczone dla obłożnie chorych w domu chorego. Świadczeń udzielają: pielęgniarka dyplomowana Sylwia Badoń i licencjat pielęgniarski Bożena Kacperek. Objęcie opieką długoterminową wymaga skierowania od lekarza POZ i zakwalifikowanie zgodnie z określonymi kryteriami.