A A A KontaktGminny Ośrodek Zdrowia
w Unisławiu
ul. Parkowa 16, 86-260 Unisław

Telefon
tel. (56) 68 66 031, fax (56) 68 68 970 ,
tel .gab.stomatologiczny. szkoła 501 529 498

Mail
e-mail: gozunislaw1@wp.pl


NIP
: 875-135-18-79

REGON: 870284593
KRS: 0000005553

Kierownik Ośrodka: lek.med Zbigniew Maniszewski

Koordynator do spraw organizacyjnych i nadzoru: mgr Anna Piskor

Kierownik Laboratorium: dr n. med. Grażyna Dymek

Koordynator Działu Fizjoterapii i promocji zdrowia: specjalista Beata Siemieniecka

Koordynator pracy pielęgniarek i archiwizacji dok.: mgr Anna Lewańska

Administrator ochrony danych osobowych :Grażyna Kałwak
e-mail : dane.osobowegozunislaw@wp.pl