A A A Zapytanie ofertowe

____________________________________________________________
ZMIANA NR 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018


Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2018
po zmianie nr 1 Zapytania ofertowego
- wersja PDF


Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/2018
po zmianie nr 1 Zapytania ofertowego
- wersja WORD


____________________________________________________________

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

NR 2/2018

Nazwa zamówienia:
Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i zabawek oraz sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych i rytmiki
w ramach Projektu pn.: „Przygoda Malucha –
utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław”,
nr projektu RPKP.10.02.01-04-0035/17Treść zapytania ofertowegoZałącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3

______________________________________________________