A A A Ostrzeżenie przed burzami !

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje:

 W dniu dzisiejszym, tj. poniedziałek 20 sierpnia, od godziny 14:30 przewiduje się burze i gradobicia na terenie woj. kuj- pom . Powyższy stan rzeczy utrzyma się do jutra do godzin popołudniowych.