A A A ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), w związku z obniżeniem poziomu wody w rzece Wiśle oraz prognozami dotyczącymi dalszego obniżania się stanu wody:

od godz. 1300 dnia 22.04.2013 r.

ODWOŁUJĘ STAN ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

dla Gminy Unisław,

jednocześnie informuję, że do odwołania obowiązuje nadal stan pogotowia przeciwpowodziowego dla wsi: Błoto, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Kokocko