A A A Członkowie

ZARZĄD

Bernard Jan Kurdynowski - Prezez OSP

Andrzej Prowadzisz - Naczelnik- Wiceprezes

Adam Józef Bielecki - Sekretarz Zarządu

Miłosz Lewandowski - Skarbnik

Bartosz Zaleśny - Gospodarz


KOMISJA REWIZYJNA

Rafał Pieńczewski

Grzegorz Adam Mietła

Dariusz Mietła