A A A Usługi

Wypozyczanie ksiazek i czasopism

 • Wypożyczanie książek, czasopism, książki mówionej i audiobooków na zewnątrz biblioteki;
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu;
 • Udzielanie informacji;
 • Rezerwacje i przedłużanie terminu książek: 
  • Osobiście,  
  • e-mailowo*,  
  • telefonicznie*. 
Usługi dostepu do Internetu

 • Dostęp do Internetu (bezpłatnie – w celach szkoleniowych, odpłatnie  w celach prywatnych);
 • Usługi reprograficzne (odpłatnie): kopiowanie, skanowanie, wydruki komputerowe;
Prowadzenie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo:

 • konkursy,
 • wystawy,
 • lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne dla uczniów i przedszkolaków,
 • warsztaty literacko-plastyczne,
 • zajęcia świetlicowe,
 • szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50+ i nie tylko.


*  informacje w zakładce „Kontakt”