A A A Zarządzenie nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Unisław z dnia 6 marca 2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r.