A A A Zarządzenie nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Unisław w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku