A A A Zarządzenie nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Unisław w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych...