A A A Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu

Logo

 

Tytuł projektu:
"Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu".

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - umowa nr UM_PR.433.1.559.2011 zawarta w dniu 6 lipca 2011 r.

Celem projektu jest wzrost udziału dzieci z terenów wiejskich w wieku od 3 do 5 lat w edukacji przedszkolnej.
Projekt zakłada utworzenie punktu przedszkolnego w Unisławiu, w którym 15 dzieci zostanie objętych edukacją przedszkolną.

 
Termin realizacji projektu: sierpień 2011 – lipiec 2012 r.


Źródła finansowania projektu

Wartość
(w zł)

Całkowita wartość projektu:

49.990,00

- EFS – środki Unii Europejskiej:

42.491,50

- Budżet państwa – środki krajowe:

7.498,50