A A A XIV Półmaraton i Dziesiątka Unisławska


W dniu 24 czerwca 2017 r. z okazji Dni Unisławia zostanie zorganizowany XIV Półmaraton Unisławski oraz bieg towarzyszący
na dystansie 10 km - Dziesiątka Unisławska.


XIV Półmaraton Unisławski oraz Dziesiątka Unisławska zostały zaliczone do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego i będą szóstym z kolei biegiem w tegorocznej edycji cyklu.

Biegi odbędą się na malowniczej trasie prowadzącej przez teren Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, drogami o nawierzchni asfaltowej.

Trasa Półmaratonu Unisławskiego (21 097,5 m) prowadzi po terenie gminy Unisław i Kijewo Królewskie poprzez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Bągart, Szymborno, Płutowo, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Unisław (meta).

 

Czytaj
TRASA PÓŁMARATONU UNISŁAWSKIEGO


PROFIL TRASY PÓŁMARATONU UNISŁAWSKIEGO
(kliknij)

Profil trasy

 

Trasa Dziesiątki Unisławskiej (10 000 m) prowadzi przez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Gołoty, Unisław (meta).

 

Czytaj
TRASA DZIESIĄTKI UNISŁAWSKIEJTrasy biegów posiadają atest PZLA.

Prawo startu w półmaratonie mają osoby pełnoletnie spełniające wymagania określone w regulaminie zawodów. W biegu na dystansie 10 km dopuszcza się udział osób w wieku 16-18 lat wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.
Imienne zgłoszenia do biegów można dokonywać za pomocą formularza rejestracyjnego do dnia 21 czerwca 2017 r., jeżeli limit zawodników zgłoszonych do udziału w biegu nie zostanie wyczerpany. Po przekroczeniu limitu zgłoszeń nie ma możliwości dokonania rejestracji.

Limit zawodników na trasie „Dziesiątki Unisławskiej” wynosi 250 osób, natomiast na trasie „Półmaratonu Unisławskiego” wynosi 350 osób.

Opłaty startowe:

Dystans

Wysokości opłat startowych

do 31 maja
2017

1-22 czerwca 2017

w dniu biegu
(24 czerwca 2017)

XIV Półmaraton Unisławski

50 zł

70 zł

100 zł

XIV Dziesiątka Unisławska

40 zł

60 zł

100 zł

 
Zniżki w opłacie startowej:
Uczestnicy, którzy zostali sklasyfikowani w biegach w cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 i 2016 roku - opłata startowa zostaje pomniejszona o kwotę 10 zł dla zawodników którzy ukończyli dwa cykle, lub opłata zostaje pomniejszona o kwotę 5 zł dla zawodników którzy ukończyli cykl w 2016 roku, w zależności od terminu rejestracji. Lista uczestników posiadających prawo do zniżki w opłacie startowej dostępna jest podczas rejestracji zawodników.
 
Zwolnienie z opłaty startowej:
    1. Mieszkańcy gminy Unisław zwolnieni są z obowiązku uiszczenia opłaty startowej.
    2. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy, którzy mają 70 lat i więcej, (tj. osoby urodzone w roku 1947 i starsze).

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów znajdującym się w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Spokojnej 16 w dniu biegu w godzinach 7:00 - 9:15.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać:

- dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument ze zdjęciem do sprawdzenia daty urodzenia i adresu,

- zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,

- dowód uiszczenia opłaty startowej.

Szczegółowe informacje na temat cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
www.grand-prix-biegi.pl,  
https://www.facebook.com/grandprix.kuj.pom
 
 __________________________________________________________________

Instytucje wspierające

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd MarszałkowskiStarostwo Powiatowe w Chełmnie

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

 __________________________________________________________________

Patronat medialny

Maratony Polskie
 ______________________________________________________________

PLATYNOWY sponsor
 __________________________________________________________________


 ______________________________________________________________

ZŁOTY sponsor
 __________________________________________________________________ __________________________________________________________

SREBRNY sponsor


 ______________________________________________________________
 __________________________________________________________________