A A A Policja

Posterunek Policji w Unisławiu
ul. Parkowa 20b
86 - 260  Unisław

tel. 56 677 43 10,  fax. 56 677 43 14

www.chelmno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl


Mieszkańcy powiatu chełmińskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

• Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
• Podstawowe poradnictwo prawne.
• Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.
• Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
• Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).
• Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.
• Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.
• Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Kierownik Posterunku Policji w Unisławiu

asp. Michał Lewandowskitel. 56 677 43 10,  tel. kom. 695 880 192

michal.lewandowski@bg.policja.gov.pl

Kierownik Posterunku Policji w Unisławiu
pełni dyżur w każdy poniedziałek przyjmując interesantów
w godz. od 10.00 do 14.00

___________________________________________________________________________
DZIELNICOWI 

OBSŁUGUJĄCY TEREN GMINY 
 KIJEWO KRÓLEWSKIE ORAZ UNISŁAW
 

REJON NR 9mł.asp. Adam Hennig 

tel. 56 677 43 13,  tel. kom. 786 857 214

dzielnicowy.unislaw3@bg.policja.gov.pl
___________________________________________________________________________


REJON NR 10 : sierż. szt. Maciej Ciechacki

 tel. 56 677 43 11,  tel. kom. 786 857 215  

dzielnicowy.unislaw4@bg.policja.gov.pl


Źródło: http://chelmno.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/