A A A Dożynki tylko w kościele, Święto Kapusty nie w tym roku

Dożynki Gminne zostaną ograniczone jedynie do części oficjalnej odbywającej się w kościele parafialnym w Unisławiu.

Do skutku nie dojdzie tegoroczna edycja Święta Kapusty. Ma to związek z obecnymi przepisami epidemiologicznymi.


Obecnie obowiązujące przepisy związane z panującą epidemią Covid-19 niestety nie pozwalają organizatorom na bezpieczną organizację wydarzeń plenerowych związanych z obchodami dożynek gminnych planowanych na 22 sierpnia, jak i organizacji 10. – jubileuszowej edycji Święta Kapusty, która miała się odbyć 19 września w Brukach Unisławskich.

Tegoroczne Dożynki Gminne zostaną ograniczone jedynie do mszy św. planowanej na godz. 14.00

Obwarowania dotyczące zapewnienia co najmniej 5. metrów kwadratowych na osobę, a także obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami  oraz szereg dodatkowych wytycznych wykluczają możliwość organizacji bezpiecznych imprez plenerowych w dotychczasowych miejscach. Z tego też powodu dożynki ograniczone zostaną jedynie do części oficjalnej w kościele, a tegoroczna edycja Święta Kapusty musi zostać odwołana.