A A A Konkurs fotograficzny „Moje Dni Unisławia”

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym “Moje Dni Unisławia”.  Na wspomnienia mieszkańców organizatorzy czekają do 25 czerwca.

To już trzeci konkurs organizowany przez GOK w dobie pandemii. Dwa poprzednie, dotyczyły Dnia Matki oraz Dnia Dziecka cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Aby wziąć udział w konkursie „Moje Dni Unisławia”, wystarczy przysłać do GOK-u, elektronicznie (e-mail: gok@unislaw.pl), listownie (Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław) lub osobiście fotografie ukazujące święto gminy Unisław z minionych lat. Konkurs trwa do 25 czerwca.
Dzięki temu stworzona zostanie internetowa galeria, która opublikowana zostanie na stronie facebookowej GOK-u. Autorzy najbardziej oryginalnych fotografii zostaną nagrodzeni. Zachęcamy do wspólnej zabawy, a przy tym do odświeżenia kulturalnych wspomnień z minionych lat.

Więcej informacji na facebooku GOK-u, www.unislaw.pl oraz pod numerem tel. 56 686 87 34.
 
Biorąc udział akceptują państwo regulamin konkursu.

Regulamin i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu fotograficznego. Celem konkursu jest pokazanie, jak wyglądały Dni Unisławia w minionych latach. W konkursie udział mogą brać dzieci i młodzież za zgodą rodziców oraz dorośli. Termin składania prac do 25 czerwca. Ogłoszenie wyników oraz publikacja nadesłanych fotografii na facebooku GOK-u - 26 czerwca.
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu z siedzibą w Unisławiu przy ul. Parkowej 22, 86-260 Unisław zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Unisławiu przy ul. Parkowej 22, 86-260 Unisław telefon: (56) 68 68 734 e-mail: gok@unislaw.pl
2. podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: udziału w konkursie fotograficznym pt. „Moje Dni Unisławia” oraz wykorzystania w materiałach prasowych i publikacjach na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminy Unisław: stronie w serwisie Facebook, stronie w serwisie Youtube, oraz unislaw.pl ;
3. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z art. 6 ust. 1 pkt a tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.