A A A Informacja o aktualności okresu świadczeniowego 500+

W 2020 r. rodzice/opiekunowie nie składają wniosków o 500+ na dzieci na nowy okres świadczeniowy, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie: