A A A Wspólnie uczcijmy 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II – cyfrowa książka

Biblioteka gminna w Unisławiu serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Unisław, dorosłych i dzieci do wspólnego uczczenia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, które przypadają 18 maja.

Prosimy o przesyłanie zdjęć z pielgrzymek, spotkań z Janem Pawłem II, wykonanie prac plastycznych (rysunków, plakatów,) przedstawiających postać św. Jana Pawła II, bądź też sytuację czy wydarzenie związane z Jego Pontyfikatem.
Mogą być również zdjęcia czy fotografie z wystaw poświęconych Wielkiemu Polakowi organizowanych w gminie Unisław, mogą być wiersze pisane przez nas samych i wspomnienia.Nasze wspólna praca będzie świadectwem  żywej pamięci o naszym Wielkim Rodaku.

Zamysł nie jest konkursem,  nie będziemy dokonywali selekcji ani podziału na prace lepsze i gorsze. Każda nadesłana praca jest ważna i będzie wykorzystana do cyfrowej książki, której link podamy po jej wykonaniu lub innego wykonania przesłanych dokumentacji.

Technika wykonania prac plastycznych dowolna.

Prace wysyłamy:
  • drogą mailową na adres:biblioteka65@wp.pl – w temacie Jan Paweł II - ze względu na epidemię jest to preferowany sposób,
  • tradycyjną pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu
    86-260 Unisław, Parkowa 22,
  • można dostarczyć osobiście,
  • zdjęcia, prace plastyczne  można zeskanować i przesłać jeżeli takiej możliwości nie ma zrobimy to w bibliotece.

Termin:
do 12 czerwca 2020 r.