A A A Gminny Ośrodek Zdrowia - wznowienie pracy działu rehabilitacji

ZARZĄDZENIE nr 7/04.2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu
z dnia 3.05.2020  dotyczące wznowienia pracy działu rehabilitacji.
 

Z dniem 4.05.2020 zarządzam wznowienie pracy działu rehabilitacji. 

Świadczenia będą udzielane z godnie z rekomendacjami Krajowej Izby Fizjoterapeutów dla fizjoterapeutów pracujących w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej oraz systemie rehabilitacji domowej . 

W szczególności zarządzam co następuje:

1/Pacjenci i fizjoterapeuci powinni nosić maseczki a po każdym zabiegu wymagana będzie dezynfekcja stanowiska,
2/Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegu
3/Jednorazowo w poczekalni nie powinno przebywać więcej niż dwie osoby zachowując między sobą odległość co najmniej dwóch metrów.
4/Jednorazowo z zabiegów nie morze korzystać więcej niż 3 osoby , każda w innym gabinecie .
Ponadto szczegółowe zasady bezpieczeństwa udzielania świadczeń jak organizacja pracy zawarte są w załącznikach do niniejszego zarządzenia :
nr 1 Rekomendacje dla fizjoterapeutów pracujących w systemie rehabilitacji domowej
nr 2 Rekomendacje dla fizjoterapeutów pracujących w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej
nr 3 Ankieta wstępnej kwalifikacji
nr 4 Ankieta aktualizacyjna
nr 5 Wykaz środków ochrony osobistej dla fizjoterapeutów
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U.poz 792/

 

                                                           Kierownik GOZ Unisławiu

                                                              Zbigniew Maniszewski