A A A Komunikat Wójta - ograniczenie pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433),
informuję, iż od 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy w Unisławiu i wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Unisław, wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:


1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,
2) określonych zadań przez ten Urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wejście do Urzędu Gminy w Unisławiu, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu będą zamknięte.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w sytuacjach wyjątkowych np. przy zgłaszaniu zgonu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z kierownikiem USC lub zastępcą kierownika USC, obywatel będzie mógł przybyć do biura USC.Jakub Danielewicz
(-)
Wójt Gminy Unisław